Với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm, vận tải, vận chuyển container suốt tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - HCM thông thuộc địa hình khắp các tỉnh thành