Xe cẩu tự hành từ 2,5t đến 15t chuyên phục vụ cẩu vận chuyển thiết bị máy móc, phục vụ làm ca tại nhà máy, công trường.

Xe cẩu tự hành 8 tấn

Xe cẩu tự hành từ 2,5t đến 15t chuyên phục vụ cẩu vận chuyển thiết bị máy móc, phục vụ làm ca tại nhà máy, công trường.

Xem thêm...

Xe cẩu tự hành 5 tấn

Xe cẩu tự hành từ 2,5t đến 15t chuyên phục vụ cẩu vận chuyển thiết bị máy móc, phục vụ làm ca tại nhà máy, công trường.

Xem thêm...