Cho thuê xe cẩu

Cho thuê xe cẩu 15 tấn

 

 ĐẶC TÍNH TẢI TRỌNG NÂNG XE CẨU CHUYÊN DỤNG 15 TẤN

UR- V1500 series
UR – V1500
UR – V1500
UR – V1500
UR – V1500
Tải Trọng Nâng
Tối Đa
lbs
6.670 lbs. tại 7.87 ft.
6.670 lbs. tại 7.87 ft.
6.670 lbs. tại 8.53 ft.
6.670 lbs. tại 8.56 ft.
kg
15.030 kg. tại 2.4 m.
15.030 kg. tại 2.4 m.
15.030 kg. tại 2.6 m.
15.030 kg. tại 2.7 m.
Chiều Cao Nâng
Tối Đa
ft
Tối đa 52.15 ft
Tối đa 44.94 ft
Tối đa 37.39 ft
Tối đa 30.18 ft
m
Tối đa 15.9 m.
Tối đa 13.7 m.
Tối đa 11.4 m.
Tối đa 9.2 m.
Bán Kính Làm
Việc Tối Đa
ft
2.39 ft. ~ 47.29 ft.
2.33 ft. ~ 39.72 ft.
2.20 ft. ~ 32.18 ft.
2.13 ft. ~ 24.63 ft.
m
0.73 m. ~ 14.42 m.
0.71 m. ~ 12.11 m.
0.67 m. ~ 9.81 m.
0.65 m. ~ 7.51 m.
Chiều Dài Cần
ft
11.91 ft. ~ 47.92 ft.
11.61 ft. ~ 40.34 ft.
11.19 ft. ~ 32.80 ft.
10.86 ft. ~ 25.26 ft.
m
3.63 m. ~ 14.61 m.
3.54 m. ~ 12.30 m.
3.41 m. ~ 10.00 m.
3.31 m. ~ 7.70 m.
Số Đoạn Cần
6
5
4
3
Góc Nâng Cần
1º ~ 78º
Góc Quay
360º liên

 

Các thẻ: